Juridisch voorbehoud / Colofon

Motor Houtrust B.V.
Prinses Arianelaan 10
2496 XB Den Haag
Tel: 070 - 317 71 77

KvK: 271 640 88


Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door BMW Nederland bv en wordt onderhouden door bovengenoemde dealer.
© Copyright BMW AG, München, Duitsland. Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

BMW Nederland bv is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat BMW Nederland bv opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de in Nederland leverbare uitvoering.

BMW Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Uw BMW dealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven zijn alle handelsmerken beschermd door merkrechten van de BMW Group. Dit geldt ook voor type-aanduidingen, bedrijfslogo's en emblemen.

Geen licenties

BMW Nederland bv heeft gestreefd naar een innovatieve en informatieve website. Wij vragen echter uw begrip voor ons standpunt, dat de BMW Group haar intellectueel eigendom - waaronder begrepen haar octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten - moet beschermen. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van de BMW Group of van derden.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door u benoemde BMW dealer doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste productinformatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen, en/of om te kunnen voldoen aan uw verzoek om een proefrit te organiseren. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rond BMW of de BMW website.

Door u ingevulde persoonlijke gegevens zullen niet worden opgeslagen, verwerkt of aan een BMW dealer worden doorgegeven indien u op de betreffende website pagina's het "opt out" vakje heeft aangevinkt. In dat geval bewaren wij gegevens slechts gedurende uw bezoek aan de website.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de site van de Registratiekamer.

Bezoek aan deze website zonder nadere afspraken impliceert instemming met het bovenstaande.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen zijn opgeslagen. Vrijwel elke website maakt gebruik van cookietechnologie. Het cookie wordt bij het eerste bezoek aan een website door uw internetbrowser gedownload. De volgende keer dat u deze website met hetzelfde eindapparaat bezoekt, wordt het cookie en de daarin opgeslagen informatie ofwel teruggestuurd naar de website waar het is aangemaakt (First Party Cookie), ofwel doorgestuurd naar een andere website waar het aan toebehoort (Third Party Cookie). De website herkent zo dat hij eerder al met deze browser is geopend en past in sommige gevallen vervolgens de weergegeven inhoud aan.

Bepaalde cookies zijn bijzonder nuttig omdat ze de gebruikerservaring kunnen verbeteren als u een website opent die u al eerder had bezocht. Als u hetzelfde eindapparaat en dezelfde browser als voorheen gebruikt, herinneren cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en hoe u de website gebruikt, en wordt de content die u te zien krijgt sneller geladen en geoptimaliseerd.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om deze website te kunnen gebruiken. Deze cookies worden uitsluitend door BMW gebruikt en zijn daarom zogeheten First Party Cookies. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op uw computer opgeslagen. Functionele cookies zorgen bijvoorbeeld dat u bij het openen van de BMW Configurator een versie te zien krijgt die zich aanpast aan de door u gebruikte internetverbinding. Verder garanderen dergelijke cookies bijvoorbeeld dat de gegevensoverdracht altijd veilig plaatsvindt. Niet in de laatste plaats slaat een dergelijke cookie ook uw besluit over het gebruik van cookies op onze website op.

Functionele cookies vallen buiten de cookiewet en kunnen niet worden gedeactiveerd.

First Party Cookies

First Part Cookies zijn puur juridisch gezien niet noodzakelijk om de BMW websites te kunnen gebruiken, maar hebben wel degelijk belangrijke functies. Zonder deze cookies zijn functies die het mogelijk maken om comfortabel over onze website te surfen, zoals het automatisch invullen van formulieren, niet meer beschikbaar. Door u geselecteerde instellingen, zoals taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten daarom op elke pagina opnieuw worden bevestigd. Verder hebben wij dan niet meer de mogelijkheid om u aanbiedingen te presenteren die op u zijn afgestemd.

Third Party Cookies

BMW heeft ook content van derden geïntegreerd. Voorbeelden daarvan zijn Facebook-diensten of YouTube-video's. Deze derde aanbieders kunnen Third Party Cookies plaatsen terwijl u de website van BMW bezoekt. Ga naar de website van de derde aanbieder voor meer informatie over het cookiegebruik van de betreffende aanbieder. Wanneer u besluit geen toestemming te geven voor het gebruik van Third Party Cookies, dan krijgt u uitsluitend de functionaliteiten van onze website aangeboden die u zonder deze cookies kunt gebruiken. Delen van de website zijn in dat geval niet beschikbaar. U wordt daarover geïnformeerd.